free bootstrap template


Solbjerg Sø

Stilling-Solbjerg Sø er ca. 7 km lang, som ligger mellem Stilling (i Skanderborg Kommune) og Solbjerg (i Århus Kommune). I Stilling-enden kaldes den også Stilling Sø, mens den i Solbjerg-enden kendes som Solbjerg Sø, i midten kaldes den for Fregerslev sø. Søen indgår i Århus Ås øvre løb. Søen har en maksimumsdybde på 18,7 m og en middeldybde på 8,1 m. Arealet er 366 ha.

Ture i område

Aarhus Kommune ejer en stor del af arealerne langs bredden på begge sider af informationsskiltet. Ved at følge stierne er der gode muligheder for at lave små vandreture rund i området.
Følger du stien nordpå mod Gammel Solbjerg, kommer du forbi et næs, hvor der tidligere har ligget en kirke. Moesgård Museum har ved flere lejligheder foretaget udgravninger af kirketomten. De ældste rester af kirken er dateret helt tilbage til 1100-tallet. Et sagn fortæller, at Solbjerg Sø oprindelig er dannet af en trold, der ville ødelægge kirken.
Følger du stien sydpå, er der via Fastrupvej mulighed for at komme til en nuværende kirke i Vitved. Stien går fra søbredden og op ad en stejl bakke mod byen Fastrup. Herfra er der mod nord en meget flot udsigt over den østlige del af Solbjerg Sø.

Mobirise
Sören Mäder

8355 Solbjerg

Contacts

Email: info@solbjergnatur.dk